PENDIDIKAN

Pesan Gus Zakky “INGAT MATI”

BintangEmpat.com, Lamongan-Kematian merupakan suatu kepastian, yang akan dialami oleh setiap umat manusia yang hidup dialam dunia ini, bersama dengan bergulirnya waktu dan bertambahnya usia seseorang, pada dasarnya berarti ia telah bertambah mendekati pada titik akhir dari pada kehidupannya, salah satu cara untuk mengingat kematian itu, kita harus sering melakukan ngaji bareng, seperti yang dilakukan oleh Kyai Muzakkin ini, juga dalam rangka untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kita kepada Allah Swt. Kyai.M.Muzakkin (Gus Zakky Al-Sekanori) pengasuh padepokan pondok pesantren Spiritual khusus Rehabilitasi Sakit Jiwa dan Narkoba Dzikrussyifa’ Asma’Berojomusti, di Jln Raya Sekanor, Sendangagung Paciran Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur ini memaparkan soal kematian, “Disadari ataupun tidak, cepat ataupun atau lambat, kaya ataupun miskin, cantik atau jelek,Gagah atau Reot, Pemimpin Hebat ataupun Rakyat Biasa, Pintar atau Bodoh, Jujur atau Tidak, Koruptor,atau Provokator, setiap orang hidup pasti akan datang kematianya. Karena Allah SWT, tidak menjadikan seorang manusiapun yang Kekal dan Abadi untuk hidup selama-lamanya di dunia yang Fana ini”, tuturnya, saat ditemui awak media di Padepokanya, (Rabo 25/12/18).

Allah swt berfirman : “Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusiapun sebelum kamu (Muhammad), maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal?” (QS. Al Anbiyaa’ [21] : 34).

Allah swt juga berfirman didalam ayat yang lain : “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. (QS. Ali Imran [3] : 185).

Selain itu kata Gus Zakky, pria yang juga ketua pusat BPAN RI (Badan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia) ini menambahkan, “Ketika Malaikat Maut datang menghampiri untuk menjemput seseorang karena ajalnya telah tiba, maka orang itu tidak akan luput dari padanya, kemanapun ia akan berlari untuk bersembunyi, meskipun ia dirawat dan dikelilingi oleh team dokter yang paling ahli sekalipun, dengan peralatan tekhnologi medis yang paling canggih dan mutakhir sekalipun, Semua itu tidak akan dapat menolong dan menghindar dari pada kematiannya,”, Ungkapnya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur’an : Katakanlah : “Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari padanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada (Allah), yang mengetahui yang Ghaib dan yang Nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”. (QS. Al-Jumuah [62 ] : 8 ) Tidak ada seorangpun yang tahu, kapan kematian itu akan datang menghampiri dan menjemputnya. Yang pasti apabila saat itu telah tiba, maka tidak dapat dimajukan dan tidak pula dimundurkan walaupun hanya sedetik saja. ” Tiap-tiap umat mempunyai ajal, Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukan (nya).” ( QS. Yunus [ 10 ] : 49 )

Demikian kata Gus Zakky, Pria yang juga ketua JCW(Jatim Corruption Watc) Provinsi jawa timur dan sekligus menjadi Pembina media ini ( bintangempat.com ) mengakhiri pembicaraanya. Selengkapnya bisa di Lihat video ngaji bareng bersama Gus Zakky di youtube kami BintangEmpat tv. (Tim).

Lihat videonya Gua Zakky dengan cara klik